"EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych
Prezentacja Oferta Współpraca Klienci Kontakt
gora.jpg, 54 kB
Serdecznie
"EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych "EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych
"EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych

W obecnej formie organizacyjnej działamy
od roku 2002 w branży usług inżynierskich.
Zajmujemy się głównie:

  • Oceną spełnienia przez maszyny i urządzenia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników,
  • Analizą zagrożeń i oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Oceną spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • Wyposażaniem maszyn w elementy bezpieczeństwa,
  • Opracowywaniem instrukcji użytkowania maszyn, dokumentacji Techniczno - Ruchowych /DTR/, stanowiskowych instrukcji BHP
  • Wyceną maszyn, urządzeń i pojazdów,
  • Pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • Opracowywaniem AUDYTÓW elektrostatycznych,
  • Organizacją szkoleń z zakresu systemów zarządzania.
"EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych

Dla realizacji w/w zadań współpracujemy z inżynierami różnych specjalności, tworząc interdyscyplinarne zespoły są to min.: mechanicy, elektrycy, automatycy i chemicy posiadający odpowiednie uprawnienia i bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług.

Nasi rzeczoznawcy i specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie:

"EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych

Nasza oferta

Służymy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, udzielając pomocy technicznej producentom i importerom
maszyn przy ocenie
zgodności tych maszynz wymaganiami zasadniczymi...

więcej...

"EKSPERT" Biuro Usług Konsultingowych
Klienci

HS Wrocław
UTC
Pratt
Electrolux
WSK PZL-Rzeszów
Hamilton Sundstrand

więcej...


Hosting OSI Go3.plPrezentacja.Oferta.Współpraca.Klienci.Kontakt